ROT-avdrag för fönsterbyte

Kompletta installationer

PVC | Grönt & Underhållsfritt

fönsterbyte pris, billiga pvc fönster montera fönster, fönsterinstallation renovera fönster, komposit fönster

Självklart kan du använda ROT-avdraget när du ska byta eller underhålla dina fönster. Med ROT-avdraget får du en skattereduktion på 50% av arbetskostnaden.

ROT-Avdraget kan nyttjas vid byte eller målning av fönster samt även montering av fönster och fönsterbleck i småhus och villor.

Rotavdraget uppgår till 50 % av arbetskostnaden inkl moms. Maxbeloppet är 50 000 kr per person (som är skriven på lagfarten) och år (gäller sammantaget för ROT och RUT). Det är en skattereduktion som aldrig kan minska till mindre än 0.

Fakturamodellen gäller från och med den 1 juli 2009. Detta innebär att ni som nyttjare av tjänsten får avdraget direkt vid köp av tjänsten. Halva arbetskostnaden betalas direkt till Fönsterexperten, och andra halvan begärs av oss från Skatteverket.

Självklart utför vi på FönsterExperten kompletta fönsterinstallationer, installation av garageportar, skjutglaspartier, takfönster, säkerhetsdörrar och branddörrar.

Med vår fleråriga erfarenhet garanterar vi ett professionellt arbete med ett högkvalitativt slutresultat.

Vi monterar inte bara era fönster, vi ser även till att allt sluter tätt utan risk för onödiga kallras.
Ett korrekt utfört arbete är något man kan lämna garanti på.

En undersökning av PVC-fönster monterade mellan 1987 och 1993, genomförd 2007 av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut visade på god hållbarhet i PVC-fönster. 63 fönster testades och jämfördes med fönster i SP:s testvägg med resultatet att 49 % av PVC-fönstren var utan anmärkning, att jämföra med 27 % av referensfönstren. Av anmärkningarna gällde majoriteten öppnings- och stängningsfunktionen. Inga försämrade egenskaper kring luft-, regntäthet eller slagtålighet kunde ses efter 15 års bruk.

2004 sammanställde EU-kommissionen sin rapport[5] kring PVC. Den innehöll bland annat en livscykelanalys för PVC-fönster. Analysen visade att det förvisso gick åt mer energi för att producera PVC-fönster än träfönster, men att denna energi till stor del stannade kvar i konstruktionen. Man kom också fram till att utsläppen av skadliga ämnen från produktionen var noterbart låga, delvis som en konsekvens av att man inte behöver behandla PVC-profiler med ytskydd, lack eller färg. Slutsatsen var att PVC-profiler har en låg miljöpåverkan så länge de tas om hand och återvinns efter användning.

Källa: WikipediA


Billiga PVC Fönster | Montera Fönster | FönsterExperten

Vi på FönsterExperten erbjuder kompletta lösningar för alla fönsterbehov. Vi tar gärna fram specialtillverkade fönster och glaspartier helt utefter kundens specifika behov. Vi är specialister på fönsterbyte för fönstermontage. Vi har billiga PVC fönster, plastfönster och komposit fönster.

FönsterExperten ger alltid bra pris på fönsterbyte. Vill ni renovera fönster hjälper vi er med detta. Vi monterar pvc fönster/plastfönster snabbt och professionellt.

PVC är det material vi i huvudsak använder oss utav. PVC fönster är inte bara energieffektiva, men även mycket "gröna" då det ger en ytterst liten miljöpåverkan. Önskas fönster i andra material, t.ex. Träfönster, Aluminiumfönster eller Stålfönster är även detta något vi bred kunskap om.

Det enda verktyg du behöver för ditt fönsterbyte är din telefon och FönsterExpertens telefonnummer (042-995 05), resten fixar vi.
Nu när ROT-avdraget är tillbaka så får du en skattereduktion på 50% av arbetskostnaden på bytet av dina fönster.

Fönsterexperten i Sverige AB

Kontakta oss

Telefon:
042-99 505

Post- och besöksadress:
Bryggerivägen 142
253 41 Vallåkra

Via e-post: