Vanliga frågor och svar (FAQ)

När är det dags att byta fönster?

De vanligaste orsakerna till ett fönsterbyte är att de gamla fönsterna angripits av röta, är dragiga och kalla eller att fönsterna är svåra att hantera och tvätta. Ett annat skäl kan t.ex. vara att man önskar ändra husets utseende, det har bl.a. blivit vanligare att man önskar återställa ett hus till dess ursprungliga utseende. Det kan man bl.a. göra genom att byta till spröjsade fönster och dörrar. Fönsterexpertens Fönster kan tillverkas i nästan vilket utseende som helst, spar energi, ökar boendekomforten, kräver mindre underhåll och kan göras lätt vändbara om man t.ex. önskar kunna tvätta utsidan inifrån. Gäller dok ej fasta fönster

Går det att byta fönster året om?

Genom att våra montörer har en stor vana av att byta fönster och dörrar och endast byter ett fönster i taget kan man genomföra normala fönsterbyten även vintertid. Tiden då fönsteröppningen står öppen är för en skicklig yrkesman normalt mycket kort. Man bör naturligtvis undvika extrem väderlek som regn, blåst och extrem kyla eller att genomföra för stora förändringar i väggens konstruktion när det är som kallast eller på annat sätt dåligt väder.

Lönar det sig att byta fönster?

De vanligaste orsakerna till ett fönsterbyte är att de gamla fönsterna kräver mycket underhåll och är dragiga. Att enbart byta fönster för att på kort sikt tjäna igen pengarna lönar sig sällan, men den som önskar spendera mindre av sin fritid med att slipa och måla fönster, har svårt att tvätta utsidan av fönsterna eller lider av kalla och dragiga fönster lönar det sig att byta till nya fönster. Som bonus kan man dessutom minska energiräkningen med flera tusenlappar och dessutom bidra till en minskad energiförbrukning och en förbättrad miljö för alla.

Kan man byta fönsterna själv?

För den som är händig och har verktyg går det att byta fönsterna själv, men det är viktigt att inte glömma allt som krävs vid ett fönsterbyte. När du låter oss utföra hela fönsterbytet gör vi fönsterbytet till ett fast pris, med isolering, skruv, transporter, in- och utvändiga lister och smygar, fönsterbleck, fönsterbänkar mm. Vi gör allt på några dagar, med garanti på montaget och du får tid över till annat på din lediga tid.

Behöver man byta alla fönster i ett hus?

Givetvis går det bra att bara byta en del av alla fönster i ett hus. Man kan välja att endast byta ut de mest utsatta fönsterna eller de som är mest dragiga etc. Många av våra kunder låter oss göra fönsterbytet i etapper, istället för att dela upp betalningen i flera omgångar. Hos oss är det alltid kunden som bestämmer. För oss är en kund som byter ett fönster lika viktig som den som byter många.

Hur mycket underhåll kräver fönsterna?

PVC fönster är i stort underhålls fria
PVC är ett perfekt material i fönsterkonstruktioner och varje år väljer allt fler att sätta in PVC-fönster i sina fastigheter. De är vackra, stilrena, miljövänliga och behöver aldrig målas. De kan fås med i stort sett alla glasalternativ som finns på marknaden och är redan i grundutförande säkra och trygga.

Tvåglas eller treglas?

Generellt sett isolerar treglasfönster bättre än tvåglasfönster, men tack vare modern teknik med s.k. lågemissionsglas och gas mellan rutorna istället för luft kan det idag tillverkas mycket välisolerande tvåglasfönster. Ibland kan det vara en fördel att ha tvåglasfönster, det ger en lägre vikt som bl.a. möjliggör en smäckrare bågkonstruktion med större ljusinsläpp. Rådfråga oss gärna för vad som skulle passa just dina behov.

Måste man beställa fönster om man tar hem en fönsterexperten?

När du beställer ett kostnadsfritt hembesök av oss binder du dig inte till köp. Vi mäter upp dina fönster och ger dig råd om fönsterbytet, det är sedan upp till dig om du önskar göra en beställning.

Varför får man kondens?


Kondens mellan glasen i isolerrutan
Anledningen till kondens mellan glasen i en isolerruta är att limmet som håller ihop glasrutorna har blivit för torkat och släpper igenom luft. Detta var förhållandevis vanligt på de första isolerglasfönsterna som kom ut på 70 talet. Sedan dess har materialen utvecklats och risken minskat. FönsterExperten lämnar 10 års garanti för kondens mellan glasen i en isolerruta. Detta fel kan endast avhjälpas genom att man byter ut hela isolerrutan.

Kondens på det innersta glaset (mot rummet)
Kondens på fönstrets insida uppkommer då varm och fuktig rumsluft kyls ned vid en kall glasyta och avsätts i form av imma eller vattendroppar på glaset. En otillräcklig eller icke fungerande ventilation ger oftast upphov till kondens på fönster. Även djupa fönsternischer och fönsterbänkar liksom täta gardinarrangemang kan hindra värmen från radiatorer att strömma upp utefter fönstret och värma glasytan. Risken för kondens minskar hos fönster, som monteras med glasets insida långt in mot rummet. Genom att höja rumstemperaturen, se till att ha tillräcklig ventilation, samt se till att luften kan cirkulera närmast fönstret kan man minimera kondensrisken.

Kondens på det yttersta glaset (fönstrets utsida)
På mycket välisolerade fönster kan kondens uppkomma på yttre glasets utsida. Det är inget fel på fönstret, utan ett bevis på att det isolerar väl. Utvändig kondensbildning är ett tecken på mycket litet värmeläckage genom fönstret, och kan uppstå när det är placerat i ett oskyddat läge i byggnaden, (tex utan avskärmande buskar eller träd framför, inget takutsprång, placering långt ut i fasaden etc) eller i ett läge där luftfuktigheten är mycket hög. Kondensen uppstår som regel på natten och försvinner under morgontimmarna. För att undvika kondens utvändigt bör för den skull fönstrets u-värde inte vara lägre än 1,0. Även i fönster med u-värde 1,0 och över kan utvändig kondens förekomma.

Energibesparing / u-värden


Vad betyder u-värde?
U-värde är ett mått på värmeförlust. Fönstrets U-värde är en kombination av hur bra glasen och konstruktionen av karm och bågar isolerar. Ju lägre U-värde desto bättre isolerar fönstret.

Energikalkyl exempel (Genomsnittsvilla i Mellansverige)
En 1,5 plans normalvilla, byggd 1966-1975, 125 m² boyta och 30 m² biyta med mekanisk ventilation och elpanna (Fönsteryta 18,8 m², ca 13 fönster/balkongdörrar).
   Elförbrukning 30600 kWh varav 19100 kWh värme och 11500 kWh hushållsel och varmvatten.
   Byte av fönster ger en energibesparing med ca 3200 KWh per år (ca 3 100 kr första året) och en minskning av koldioxidutsläppet med ca 91 kg/år.
   (Exempel enligt konsumentverkets energianalys, vid byte till isolerglasfönster).
   PS. Genom att draget minskar när man byter till energieffektiva FönsterExpertens Fönster upplevs huset varmare än före fönsterbytet. För den skull kan man ofta ha en lägre inomhustemperatur efter fönsterbytet, detta ger en ytterligare besparing som inte är medtagen i energikalkylen.

Fönsterexperten i Sverige AB

Kontakta oss

Telefon:
042-99 505

Post- och besöksadress:
Bryggerivägen 142
253 41 Vallåkra

Via e-post: