Hässleholm kategorinn

Invid Finjasjöns norra strand finns några av de äldsta spåren efter människor i Hässleholm. Redan för 14 000 år sedan var här en utmärkt plats att slå sig ner på, med fisk i sjön, häckande fåglar i vassen, och smala passager i landskapet, och där storvilt som ren lätt kunde jagas.

Svalöv

Svalöv växte efter anläggandet av Malmö-Billesholms Järnväg (MBJ), som invigdes 1886. Järnvägen förstatligades år 1896 för att ingå i den statliga Västkustbanan. År 1886 inledde Sveriges utsädesförening sin växtförädlingsverksamhet i Svalöv i det som idag är Hjalmar Nilssons park. Idag bedrivs växtförädlingen vidare av Lantmännen Lantbruk som förädlar stråsäd, oljeväxter och vall under varumärket Lantmännen.

Svalöv Läs mer »

Eslöv

När Södra stambanan drogs fram till Eslöv tog tillväxten fart. 4 oktober 1858 rullade de första tågen på Södra stambanan genom Eslöv. Den 1 juli 1865 togs järnvägen från Eslöv till Landskrona och Helsingborg (se Rååbanan) i bruk och 1 maj 1866 öppnade järnvägen till Ystad (se YEJ). Eslöv hade blivit en betydande järnvägsknut, och handeln till och från orten ökade väsentligt.

Eslöv Läs mer »

Hörby

Hörby har stavats både Hörghby och Hörgby. Ortnamnet kommer från det fornnordiska ordet hörgr vilket betyder stenröse eller stenbunden mark[6]. Redan innan den första järnvägen dit öppnades 1882 var orten ett ganska betydande samhälle, vars utveckling började redan på 1840-talet och som några årtionden senare blev mittpunkt för en stor del av Mellanskåne.

Hörby Läs mer »

Sjöbo

Byarna Sjöbo och Åsum var och är belägna i Södra Åsums socken, före 1885 benämnd Åsums socken och de ingick efter kommunreformen 1862 i (Södra) Åsums landskommun där Sjöbos municipalsamhälle inrättades 2 april 1898. Landskommunen med municipalsamhället uppgick 1952 i den då bildade Sjöbo köping som 1971 uppgick i Sjöbo kommun med Sjöbo som centralort.

Sjöbo Läs mer »