FAQ: VANLIGA FRÅGOR

 

Lönar det sig att byta fönster?

De vanligaste orsakerna till ett fönsterbyte är att de gamla fönsterna kräver mycket underhåll och är dragiga. Att enbart byta fönster för att på kort sikt tjäna igen pengarna lönar sig sällan, men den som önskar spendera mindre av sin fritid med att slipa och måla fönster, har svårt att tvätta utsidan av fönsterna eller lider av kalla och dragiga fönster lönar det sig att byta till nya fönster. Som bonus kan man dessutom minska energiräkningen med flera tusenlappar och dessutom bidra till en minskad energiförbrukning och en förbättrad miljö för alla.

Kan man byta fönsterna själv?

För den som är händig och har verktyg går det att byta fönsterna själv, men det är viktigt att inte glömma allt som krävs vid ett fönsterbyte. När du låter oss utföra hela fönsterbytet gör vi fönsterbytet till ett fast pris, med isolering, skruv, transporter, in- och utvändiga lister och smygar, fönsterbleck, fönsterbänkar mm. Vi gör allt på några dagar, med garanti på montaget och du får tid över till annat på din lediga tid.

Behöver man byta alla fönster i ett hus?

Givetvis går det bra att bara byta en del av alla fönster i ett hus. Man kan välja att endast byta ut de mest utsatta fönsterna eller de som är mest dragiga etc. Många av våra kunder låter oss göra fönsterbytet i etapper, istället för att dela upp betalningen i flera omgångar. Hos oss är det alltid kunden som bestämmer. För oss är en kund som byter ett fönster lika viktig som den som byter många.

Hur mycket underhåll kräver fönsterna?

PVC fönster är i stort underhålls fria
PVC är ett perfekt material i fönsterkonstruktioner och varje år väljer allt fler att sätta in PVC-fönster i sina fastigheter. De är vackra, stilrena, miljövänliga och behöver aldrig målas. De kan fås med i stort sett alla glasalternativ som finns på marknaden och är redan i grundutförande säkra och trygga.

Tvåglas eller treglas?

Generellt sett isolerar treglasfönster bättre än tvåglasfönster, men tack vare modern teknik med s.k. lågemissionsglas och gas mellan rutorna istället för luft kan det idag tillverkas mycket välisolerande tvåglasfönster. Ibland kan det vara en fördel att ha tvåglasfönster, det ger en lägre vikt som bl.a. möjliggör en smäckrare bågkonstruktion med större ljusinsläpp. Rådfråga oss gärna för vad som skulle passa just dina behov.

Måste man beställa fönster om man tar hem en fönsterexperten?

När du beställer ett kostnadsfritt hembesök av oss binder du dig inte till köp. Vi mäter upp dina fönster och ger dig råd om fönsterbytet, det är sedan upp till dig om du önskar göra en beställning.

Varför får man kondens?


Kondens mellan glasen i isolerrutan
Anledningen till kondens mellan glasen i en isolerruta är att limmet som håller ihop glasrutorna har blivit för torkat och släpper igenom luft. Detta var förhållandevis vanligt på de första isolerglasfönsterna som kom ut på 70 talet. Sedan dess har materialen utvecklats och risken minskat. FönsterExperten lämnar 10 års garanti för kondens mellan glasen i en isolerruta. Detta fel kan endast avhjälpas genom att man byter ut hela isolerrutan.

Kondens på det innersta glaset (mot rummet)
Kondens på fönstrets insida uppkommer då varm och fuktig rumsluft kyls ned vid en kall glasyta och avsätts i form av imma eller vattendroppar på glaset. En otillräcklig eller icke fungerande ventilation ger oftast upphov till kondens på fönster. Även djupa fönsternischer och fönsterbänkar liksom täta gardinarrangemang kan hindra värmen från radiatorer att strömma upp utefter fönstret och värma glasytan. Risken för kondens minskar hos fönster, som monteras med glasets insida långt in mot rummet. Genom att höja rumstemperaturen, se till att ha tillräcklig ventilation, samt se till att luften kan cirkulera närmast fönstret kan man minimera kondensrisken.

Kondens på det yttersta glaset (fönstrets utsida)
På mycket välisolerade fönster kan kondens uppkomma på yttre glasets utsida. Det är inget fel på fönstret, utan ett bevis på att det isolerar väl. Utvändig kondensbildning är ett tecken på mycket litet värmeläckage genom fönstret, och kan uppstå när det är placerat i ett oskyddat läge i byggnaden, (tex utan avskärmande buskar eller träd framför, inget takutsprång, placering långt ut i fasaden etc) eller i ett läge där luftfuktigheten är mycket hög. Kondensen uppstår som regel på natten och försvinner under morgontimmarna. För att undvika kondens utvändigt bör för den skull fönstrets u-värde inte vara lägre än 1,0. Även i fönster med u-värde 1,0 och över kan utvändig kondens förekomma.

Energibesparing / u-värden


Vad betyder u-värde?
U-värde är ett mått på värmeförlust. Fönstrets U-värde är en kombination av hur bra glasen och konstruktionen av karm och bågar isolerar. Ju lägre U-värde desto bättre isolerar fönstret.

Energikalkyl exempel (Genomsnittsvilla i Mellansverige)

En 1,5 plans normalvilla, byggd 1966-1975, 125 m² boyta och 30 m² biyta med mekanisk ventilation och elpanna (Fönsteryta 18,8 m², ca 13 fönster/balkongdörrar).
   Elförbrukning 30600 kWh varav 19100 kWh värme och 11500 kWh hushållsel och varmvatten.
   Byte av fönster ger en energibesparing med ca 3200 KWh per år (ca 3 100 kr första året) och en minskning av koldioxidutsläppet med ca 91 kg/år.
   (Exempel enligt konsumentverkets energianalys, vid byte till isolerglasfönster).
   PS. Genom att draget minskar när man byter till energieffektiva FönsterExpertens Fönster upplevs huset varmare än före fönsterbytet. För den skull kan man ofta ha en lägre inomhustemperatur efter fönsterbytet, detta ger en ytterligare besparing som inte är medtagen i energikalkylen.

 
 

KÖPVILLKOR

 

Ångerrätt

FönsterExperten producerar fönster efter beställning från kund. Det innebär att när FönsterExperten har tagit emot ett underskrivet ordererkännande finns ingen ångerrätt eftersom att samtliga fönster är framställda efter kundens individuella önskemål. Det är därför viktigt att du kontrollerar mått och olika val för dina fönster. Saker att kontrollera kan vara följande:

 • Har jag fått offert på rätt fönstermodell?
 • Stämmer måtten? Det är karmyttermått som tillämpas
 • Stämmer hängningen på fönster? Alla fönster visas från insidan om inte annat anges.
 • Är det rätt antal fönster?
 • Är det rätt glas, två- eller treglasfönster?
 • Är det trä eller trä aluminium?
 • Stämmer spröjsningen?
 • Stämmer tillbehören, tex. Handtag inluftventil?

Leveranstidpunkt

Tidpunkt för leverans står angiven i orderbekräftelsen och är en ungefärlig tid som kan variera några veckor beroende på säsong. Förseningar berättigar inte köparen att häva köpet. Boka inte tid med hantverkare innan fönsterna är levererade. FönsterExperten annonserar leverans 2-4 dagar innan leverenasen. Utkörning sker mellan kl. 06.00-21.30.

Risken stöld skador etc övergår till köparen vid leverans. Det är därför angeläget att köparen omgående kontrollerar godset vid leverans. Rapportera ev.transportskador till transportören, fotografera och notera på fraktsedeln. Eventuella andra skador ska rapporteras inom en skälig tid. Skadade fönster bör ej monteras. Innan fönster monteras ska fakturan vara betald.

Fraktkostnader

Fraktkostnader tillkommer och anges på offerten. Kompletterande försändelser med tillbehör skickas mot vanlig posttaxa.

Uppmätning av fönster
FönsterExperten upplyser alla mått på sina fönster och dörrar i centimeter i ordningen BREDD x HÖJD.
De anförda måtten är också alltid utvändiga karmmått (det kompletta elementets storlek), bredd x höjd om inte annat framgår.

Ångerrätt
FönsterExperten producerar fönster efter order. Det innebär att varje order är individuell utifrån kundens önskemål. Det betyder samtidigt att när  har FönsterExperten mottagit din underskrift och därmed godkännanden till att sätta i gång med produktionen finns ingen ångerrätt.

Leverans sker till anvisad adress. Köparen ansvarar för att bedöma att en fullastad sjutton meter lång och fyra meter hög lastbil kan komma fram till det anvisade avlastningsstället. Om det finns större fönster som ska lastas av ansvarar köparen för att det finns medhjälpare. Onödig väntetid debiteras köparen.

Leveransställe

Det är därför extra viktigt att du checkar måtten och specifikationerna innan du beställer dina fönster och dörrar.

Kontroll av gods

Köparen ansvarar för att vid leverans kontrollera godset att det är rätt i antal och att det inte finns transportskador.

Om varorna är skadade eller om antalet element inte motsvarar fakturan, ska det noteras direkt på mottagandekvitteringen.

VIKTIGT:
saknande element eller eventuella skador ska anmärkas skriftligt på mottagandekvitteringen, annars förloras rätten till reklamation.

Betalningsvillkor

Slutpris går ej att kombinera med övriga erbjudanden. Betalning sker i normalfallet mot faktura efter godkänd kreditprövning. Betalning är 10 dagar netto. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr samt dröjsmålsränta med 24 procent. Vid exportförsäljning tillämpar vi förskottsbetalning till hundra procent. Saltsjö fönster levererar till din folkbokföringsadress. Vid leverans till andra adresser krävs förskottsbetalning. Samma villkor kan vara aktuella för företag om Saltsjö fönsters säljare kräver det. Handpenning kan vara aktuellt vid större order.

Fakturering
FönsterExperten fakturerar via e-post i samband med leverans till den e-postadress som kunden angivit.

Förskottsbetalning
Förskottsbetalning behövs:

 • Vid leverans till annan adress än folkbokföringsadress.
 • Vid betalningsanmärkningar.
 • För företag yngre än 2 år och utan inrapporterat bokslut.
 • För utlandskund.

Garanti

FönsterExperten lämnar 10 års garanti mot röta i trä. Garantin gäller omfattar inte ytbehandlingen eftersom att påverkan av väder och vind kan variera beroende på bostadsort.

10 års garanti på beslag.

Fönster på rea säljes i befintligt skick.

En förutsättning för att garantin ska gälla är att produkten är att produkten monteras av fackman och att underhållet sköts korrekt. Garantin gäller vidare under normal användning för enskilt bruk. Garantin täcker ej onormalt slitage eller felanvändning av produkten. Beslagen ska smörjas 1 gång per år, med syrafritt fett. Gummilister skall sprayas/beläggas med silikon 1 gång per år.

Garantin innebär att vi sänder ersättningsprodukt eller utför reparation av produkten utan kostnad för dig eller vid mindre skada prisavdrag eller vid större skada hävs köp av den felaktiga produkten.

Force majure

FönsterExperten med underleverantörer är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständigheter utanför FönsterExperten påverkan. Som befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, elavbrott, sabotage, olyckshändelse, förseningar i leveranser från underleverantörer, omfattande produktionsstörningar, kraftiga prisökningar m.m.

Vid distansköp tillämpas Distanshandelslagen. Vid försäljning till privatperson tillämpas Konsumentköplagen. Vid försäljning till företag tillämpas Köplagen.

Vikten av rätt montering

Varje fönster kvalitetssäkras innan leverans. En god funktionalitet av beror dels på fönster men också till stor del av monteringen. Det är därför viktigt att fönstren monteras på rätt sätt. Vi rekommenderar att FönsterExperten ansvarar för montering och i det fall det inte är möjligt rekommenderar vi att ni anlitar fackman. I det fall vi inte har ansvarat för montering ingår ej efterjustering.

Tillverkningsprocessen

Vi använder kärnvirke av furu i tillverkningen av våra träfönster som vi lamellimmar och fingerskarvar för bästa kvalitet.

Bearbetning – vi hyvlar och slipar trästommen för att sedan impregnera materialet för att skapa ett riktigt bra rötskydd. Därefter grundmålar vi två varv för att slutligen måla med ytfärg.

Slutligen monterar vi gångjärn och beslag samt och avslutar med en funktionskontroll.

Garanti

10 års garanti mot röta i trä. Garantin gäller inte själva ytbehandlingen.

10 års garanti mot kondens och damm mellan glasen.

10 års garanti på beslag, gångjärn.

MONTERING

 

Vi rekommenderar att ni använder karmskruv vid montering av träfönster. Karmskruv gör det möjligt att justera fönsterkarmen i efterhand.

För att fönstret ska fungera på ett bra sätt är det mycket viktigt att det monteras i lod och i våg. Vid montering av sidohängda fönster kan man mestadels hänga av fönstret för att minska vikten och underlätta monteringen.

Fixera fönster med hjälp av kilar i fönsterhålet. Kontrollera sedan med vattenpass att fönstret är rakt i våg och lod. Skruva sedan fönstret med karmskruv. Det är också bra att kontrollera de diagonala avstånden från resp hörn på fönstret (höger hörn uppe och vänster hörn nere).

När karmen är monterad hänger ni tillbaka fönstert om det är sidohängt och sedan kontrollerar ni funktionen. Springa mellan fönster och vägg isoleras med drevisolering.

Slutligen monterar ni fönsterbleck enligt anvisningar. Detta moment är viktigt så att det inte uppstår en vattenskada i väggen.