Landskrona
Om Landskrona

Landskrona stad ombildades vid kommunreformen 1862 till en stadskommun. Kringliggande socknar/landskommuner införlivades i stadskommunen 1959, 1967 och 1969. 1971 uppgick stadskommunen i Landskrona kommun med Landskrona som centralort. I kyrkligt hänseende har Landskrona alltid hört till Landskrona församling. Orten ingick till den1 juli 1967 i domkretsen för Landskrona rådhusrätt för att därefter till 1971 ingå i Landskrona domsagas tingslag och orten sedan 2002 i Lunds domsaga.

Fakta om Landskrona
Landskrona stad fick möjligen sina första stadsprivilegier den 20 mars 1413, då fiskeläget Sønder Sæby gavs stadsprivilegier av unionskungen Erik av Pommern. Årtalet för grundande av samhället har på senare år blivit omdiskuerat, då man på danska Rigsarkivet funnit ett diplom daterat 1405 vari ortnamnet ”Landzcrone” förekommer och således kan staden ha existerat minst 8 år tidigare än man förut trott.
architecture, family house, front yard

Fönsterexperten

Välkommen till FönsterExperten! Vi är ett företag med fönstermontörer och säljare som har lång erfarenhet och kunskap i branschen. Vi vet hur man gör jobbet och vi gör det gärna åt dig, till ett fast pris. Sedan 2006 har vårt team lyckats förstå marknadens behov och skapa tillförlitliga produkter för alla behov. FönsterExperten erbjuder kompletta fönsterinstallationer, installation av garageportar, skjutglaspartier, takfönster, säkerhetsdörrar och branddörrar.