PRODUKTER

FÖNSTER - DÖRR - GARAPORT

Produkter för alla era behov!

FönsterExperten erbjuder kompletta fönsterinstallationer, installation av garageportar, skjutglaspartier, takfönster, säkerhetsdörrar och branddörrar. 

Med vår fleråriga erfarenhet garanterar vi ett professionellt arbete med ett högkvalitativt slutresultat. Vi monterar inte bara era fönster, vi ser även till att allt sluter tätt utan risk för onödiga kallras. 

Ett korrekt utfört arbete är något man kan lämna garanti på

våra olika typer av

Fönster

Underhållsfria fönster

Våra PVC-fönster är uppbyggda av metallförstärkta styva flerkammarprofiler. Karm och båge har rejäla förstärkningar av stål eller aluminium som ger en styv och formstabil konstruktion och bra fäste för beslag och gångjärn.

Fönterprofiler av klass A typ kännetecknas av ytterväggtjocklek på minst 3 mm och inre kamrar, vilkas tjocklek överstiger 5 mm. Vid deras produktion används 10 procent mer PVC än vid tillverkning av B-klass profiler.

Dessa nyckelparametrar garanterar följande bruksegenskaper:

 • God hållbarhet. VEKA A-klass fönsterprofiler kännetecknas av tjocka profilväggar. Detta säkerställer en stabil fönsterkonstruktion och motverkar sprickor i svetsfogar. Fönsterhörnens varaktighet är betydligt högre jämfört med B-/ C-klass profiler
 
 • Hög stabilitet. VEKA A-klass fönsterprofiler bidrar till högre stabilitet och beständighet mot krökning av fönsterram och fönsterblad, särskilt n.d.g. stora storlekar. Dessutom ökar profilens beständighet mot skruvutdragning, vilket är en ökning med 20 procent jämfört med B-klassen.

Utmärkt beständighet mot växlande väderleksförhållanden. Det är mycket viktigt i vårt klimat, då temperaturförändringar under dygn kan vara mycket stora. Låt oss analysera förvår. Natttemperaturen sjunker under noll (- 2 C) men under en solig dag kan den stiga upp till +16 C. Inom dessa tre timmar, mellan morgon och middag, måste fönsterprofilen utföra ett enormt arbete genom att motta en stor energidos på så kort tid. Profilen vidgar sig. När skymninger faller sker en omvänd process. Fönsterprofilen kyls ned och den krymper i en kort tidsperiod. Det uppstår en stor påkänning, särskilt i fönsterhörn. Tjocka VEKA profilväggar garanterar perfekta statiska egenskaper som hjälper till att utesluta sprickbildning. – utmärkta ljudisoleringsegenskaper. VEKA A-klass profiler ger en betydligt högre akustisk komfort tack vare effektiv ljuddämpning. Med väl tilltagna tätningslister och isolerrutor får man energisnåla fönster med låga U värden. 5-kammarsystem med hög ljud- och värmeisolering. Fönsterprofilerna är tillverkade av blyfritt material. PVC-fönster ger inte ifrån sig några farliga ämnen och är inte allergiframkallande. Fönstren har släta ytor som är smutsavvisande och enkla att rengöra.

 

ENERGI FÖNSTER

En byggnadsdels värmemotstånd kallas för U-värde och anges i W/(m²K) [W per kvadratmeter och grad Kelvin, en grad Kelvin är lika med en grad Celsius]. U-värdet anger hur mycket värme som går ut genom byggnadsdelen, ju lägre U-värdet är desto mindre värme försvinner ut.

Värmeförlusterna genom fönster utgör en betydande del av en byggnads totala uppvärmningsenergi. För en villa är andelen ca 15-20 %. Ett fönsters U-värde är beroende av hur fönsterkonstruktionen ser ut, det vill säga vilket material som finns i karmar och bågar, antal glasrutor, om eventuella isolerrutor innehåller luft eller annan gas mellan rutorna och om glasen är försedda med ett eller flera lågemissionsskikt.

Med hjälp av lågemissionsskikt på glas kan strålningsegenskaperna genom glaset förändras. Önskemålet är att få stor reflektion på den långvågiga strålningen, d v s temperaturstrålningen. Den stora reflektionen minskar värmeförlusterna genom fönstret. Ett lågemissionsskikt består av ett tunt skikt av metall eller metalloxid. Skiktet kan anbringas direkt glaset eller på en tunn plastfilm som sedan anbringas på glaset. Olika metaller och metalloxider ger olika egenskaper till glaset. Lågemissionsskikt som används idag är framförallt tennoxid, indiumoxid, koppar, guld och silver.

Att använda glas med lågemissionsskikt och isolerrutor med gas istället för luft är ett bra sätt att minska värmeförlusterna genom fönster. Ungefärliga U-värden för olika fönsterkonstruktioner redovisas nedan.

Fönster med låga U-värden kallas för energieffektiva fönster. Ett fönster med lågt U-värde ger en högre temperatur på det inre glasets yta vilket innebär en bättre komfort inomhus då kallras försvinner. Det innebär också att i rum med hög luftfuktighet minskar risken för kondensbildning på fönstrens insida. Många fönstertillverkare saluför idag fönster med U-värde kring 1,3 W/(m²K) som standardfönster.

Det inre glasets yttemperatur påverkas inte bara av fönstrets U-värde utan också av lufttemperaturen inomhus respektive utomhus. Yttemperaturen mitt på glaset för fönster med olika U-värden blir ungefär enligt tabellen nedan då inomhustemperaturen är 20 °C och utomhustemperaturen är -10 °C respektive -20 °C. Om temperaturskillnaden mellan inomhusluften och yttemperaturen på den inre glasrutan är alltför stor, större än 5 °C, kan detta upplevas som obehagligt.

Ungefärlig yttemperatur mitt på fönstrets inre glasruta då inomhustemperaturen är 20 °C

U-värde på glas

W/(m²K)

Lufttemperatur ute

-10 °C

-20 °C

3,0

8,5

4,5

2,0

12,0

9,5

1,3

15,0

13,0

1,0

16,0

15,0

Om man bygger om eller byter ut befintliga fönster mot nya så att U-värdet för fönstren blir lägre än det var tidigare, kan man minska energianvändningen för uppvärmningen av byggnaden. Hur stor minskningen blir beror på hur mycket U-värdet har förbättrats. Men det beror också på var i landet man är bosatt. I norra Sverige blir minskningen större än i södra Sverige. Efter en ombyggnad eller ett byte av fönster är det mycket viktigt att värmesystemet justeras in ordentligt. Om detta inte görs kan minskningen i energianvändningen utebli.

 

Exempel:

I ett småhus med en sammanlagd fönsteryta på 16 m² vill man byta de befintliga fönstren som har U-värdet 2,5 W/(m²K) mot nya med U-värdet 1,3 W/(m²K). Om byggnaden ligger i Kiruna blir minskningen i energianvändning ca 3000 kWh på ett år. I Malmö blir motsvarande minskning ca 1400 kWh.

Referenser: SP Sveriges Provnings och Forskningsinstitut

ALUMINIUMFÖNSTER

Aluprof har utvecklat ett Al-system enligt de senaste trenderna inom arkitektur och byggteknik. Systemets profiler består av tre-kammar konstruktion med bruten köldbrygga. Djupet på karmarna är 60mm och för fönsterbågar 69mm. MB- 60 systemet kännetecknas av lågt U-värde tack vare specialdesignade värmeisoleringsceller och lister. Profilsystemet uppfyller värmeisoleringskraven på fönstermaterial grupp 2.1 och dörrmaterial grupp 2.2 enl DIN 4108.

Design

 • Karmarna levereras anodiserade eller pulverlackade enl RAL färgskalan (180 färger)
 • Möjlighet att böja Al-profiler till bågar
 • Möjlighet att använda olika typer av paneler där tjockleken på glasrutorna sträcker sig från 14 till 50mm, och för dörrar från 5 till 41mm

Monteringsdetaljer

 • Inbyggda monteringsdetaljer och mekanik enl Euro standard
 • Endast materiel från kända tillverkare som ROTO, GEZE, Dr HAHN används

Tester och certifikat MB fönster och dörrar är godkända av Byggforsknings Institutet i Warsawa.

MB profiler försedda med bullerskyddande glas uppvisar Rw värden på 47dB, enl. laboratorietester utförda av IFT Rosenheim Tyskland.

Isolerglaspaketen är testade och godkända av Statens Provningsanstalt gäller 2 glas 4/16Ar/4. U-värde = 1,0

SKJUTGLASPERTI & UTERUM

Vi har vanliga traditionella uterumspartier som man skjuter åt sidan (skjutglasparti). Dessa finns med vädringsfunktioner, vilket är en tiltfunktion liknande den vi har på våra pvc-fönster med tilt and turn öppning. Vi har även ett mycket populärt uterumsparti med dragspelsfunktion vilket innebär att man för samman partierna som en traditionell vikvägg. Fördelen är en enkelspårig skena som är diskret. Dessa partier kan beställas upp till sju sektioner.

våra olika typer av

DÖRRAR

GLASDÖRRAR

Vi har glasdörrar till alla ändamål. Inåtöppnande, Utåtöppnade, med eller utan luftningsfunktion. En glasdörr med lågt U-värde fås samma isolerförmåga som en traditionell dörr. Med en karm i PVC garanterar vi formbarheten i dörren oavsett klimat.

ALUMINIUMDÖRRAR

Våra branddörrar är tillverkade av kraftigt stål och är fyllda med en brandisolerande (och ljuddämpande) mineralullsfyllning (brandskiva). 

De är normalt utrustade med ett Assalås modell 560/560 men kan även förses med andra lås och många tillbehör som till exempel el-slutbleck och dörrstängare. FönsterExpertens branddörrar EI60 är den robustaste branddörren på marknaden. Både dörrblad och karm tillverkas i 1,5 mm tjockt stål. Dörren har inbyggda brytskydd och förstärkningar och levereras normalt pulverlackad ljusgrå eller Stockholmsvit med ett Assa 565 låshus. Dörren kan skräddarsys enligt önskemål med valfri storlek, färg och utrustning såsom tex extralås, dörrstängare, kanalisering med karmöverföring, valfri färg, mm. Normal leveranstid för en branddörr är ca 3 veckor och pris är från 4.600 kr exkl moms. Brandörrarna är Svensktillverkade.

BRANDDÖRRAR

Aluprof har utvecklat ett Al-system enligt de senaste trenderna inom arkitektur och byggteknik. Systemets profiler består av tre-kammar konstruktion med bruten köldbrygga. Djupet på karmarna är 60mm och för fönsterbågar 69mm. MB- 60 systemet kännetecknas av lågt U-värde tack vare specialdesignade värmeisoleringsceller och lister. Profilsystemet uppfyller värmeisoleringskraven på fönstermaterial grupp 2.1 och dörrmaterial grupp 2.2 enl DIN 4108.

Design

 • Karmarna levereras anodiserade eller pulverlackade enl RAL färgskalan (180 färger)
 • Möjlighet att böja Al-profiler till bågar
 • Möjlighet att använda olika typer av paneler där tjockleken på glasrutorna sträcker sig från 14 till 50mm, och för dörrar från 5 till 41mm

Monteringsdetaljer

 • Inbyggda monteringsdetaljer och mekanik enl Euro standard
 • Endast materiel från kända tillverkare som ROTO, GEZE, Dr HAHN används

Tester och certifikat MB fönster och dörrar är godkända av Byggforsknings Institutet i Warsawa.

MB profiler försedda med bullerskyddande glas uppvisar Rw värden på 47dB, enl. laboratorietester utförda av IFT Rosenheim Tyskland.

Isolerglaspaketen är testade och godkända av Statens Provningsanstalt gäller 2 glas 4/16Ar/4. U-värde = 1,0

SKJUTGLASPERTI & UTERUM

Vi har vanliga traditionella uterumspartier som man skjuter åt sidan (skjutglasparti). Dessa finns med vädringsfunktioner, vilket är en tiltfunktion liknande den vi har på våra pvc-fönster med tilt and turn öppning. Vi har även ett mycket populärt uterumsparti med dragspelsfunktion vilket innebär att man för samman partierna som en traditionell vikvägg. Fördelen är en enkelspårig skena som är diskret. Dessa partier kan beställas upp till sju sektioner.

Behöver ni rådgivning, specifik information eller offert? Vi hjälper er!