Svalöv
Om Svalöv

Svalöv är numera en tätort och centralort i Svalövs kommun, som är belägen i Skåne län. Svalöv var ursprungligen kyrkby i Svalövs socken sammanväxt med Felestad i sydväst, kyrkby i Felestads socken. Efter kommunreformen 1862 ingick orten i Svalövs landskommun och Felestads landskommun.

Fakta om Svalöv
Svalöv växte efter anläggandet av Malmö-Billesholms Järnväg (MBJ), som invigdes 1886. Järnvägen förstatligades år 1896 för att ingå i den statliga Västkustbanan. År 1886 inledde Sveriges utsädesförening sin växtförädlingsverksamhet i Svalöv i det som idag är Hjalmar Nilssons park. Idag bedrivs växtförädlingen vidare av Lantmännen Lantbruk som förädlar stråsäd, oljeväxter och vall under varumärket Lantmännen.
architecture, family house, front yard

Fönsterexperten

Välkommen till FönsterExperten! Vi är ett företag med fönstermontörer och säljare som har lång erfarenhet och kunskap i branschen. Vi vet hur man gör jobbet och vi gör det gärna åt dig, till ett fast pris. Sedan 2006 har vårt team lyckats förstå marknadens behov och skapa tillförlitliga produkter för alla behov. FönsterExperten erbjuder kompletta fönsterinstallationer, installation av garageportar, skjutglaspartier, takfönster, säkerhetsdörrar och branddörrar.