Velux

1123 Velux VELUX har tillverkande företag i 11 länder och försäljningsbolag i knappt 40 länder och är ett av de starkaste varumärkena i den globala sektorn för byggnadsmaterial. Företagets produkter säljs i de flesta delar av världen. Gruppen har mer än 10,000 anställda. VELUX gruppens huvudkontor är beläget i Hörsholm, norr om Köpenhamn i Danmark.

Ett omfattande produktbeslut

VELUX skapar bättre levnadsförhållanden med dagsljus och frisk luft genom taket. Vårt produktutbud innehåller ett brett sortiment av fönster för alla typer av tak. Dessutom erbjuder VELUX en mångfald av produkter för dekoration, solskydd, jalusier, installationsprodukter samt produkter för fjärrstyrning.
VELUX Technology levererar även originalkomponenter från VELUX till våra samarbetspartners som arbetar med solskydd för takfönster.

VELUX är ett globalt arbetande företag grundat på en vision om dagsljus, frisk luft och livskvalité – vilket upplevs och uppskattas i miljontals hem världen över.

Idag, över sextio år efter att de första VELUX takfönstren monterades i en dansk skola, har vår vision vidareutvecklats – men våra grundläggande värderingar är fundamentalt de samma som vår grundare, Villum Kann Rasmussen, levde efter och myntade.

Våra värderingar

VELUX värderingar är en del av det fundament som företaget vilar på.

Företagsinforamtion

Med över 60 års historia och verksamhet i över 40 länder finns det mycket att berätta om VELUX.

Historien startade 1941 då Villum Kann Rasmussen upptäckte möjligheten att skapa billig och användbar bostadsyta i outnyttjade husvindar. Han uppfann det första VELUX takfönstret och kom på ett distinkt namn som var enkelt att komma ihåg och som beskrev takfönstrets huvudfunktioner, VE – ventilation, LUX – ljus.

Ursprungsprodukten har vidareutvecklats och ett brett sortiment av tillbehör har tillkommit under åren. En geografisk expansion har skett till alla marknader där vi kunnat hitta sluttande tak.

En Mönsterverksamhet

Redan från tidiga år har VELUX strävat efter att vara en mönsterverksamhet som utvecklar användbara produkter och behandlar kunder, leverantörer, anställda och ägare exemplariskt.

Fakta och siffror

VELUX varumärke är registrerat i över 90 länder och är ett av de starkaste varumärkena i den globala byggindustrin.

 

Behöver ni rådgivning, specifik information eller offert? Vi hjälper er!